Veer Ameland straks van Ferwert naar Hollum?

Loopt de veerverbinding richting Ameland straks vanaf Ferwert naar Hollum? Het zou zomaar kunnen, bleek dinsdag tijdens een informatieavond over de bereikbaarheid van Ameland.

Een werkgroep met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân werkt momenteel aan langetermijnoplossingen voor de geplaagde veerverbinding tussen Holwerd en Ameland.

Hun conclusies zijn helder: de verbinding tussen Holwerd en Ameland is op termijn onhoudbaar. Er moet steeds meer gebaggerd worden om de verbinding in stand te houden, dat gepaard gaat met miljoenen aan kosten per jaar en toenemende verstoring van werelderfgoed de Waddenzee.

Ingrijpender oplossingen voor de langere termijn

Op de korte termijn biedt sleutelen aan de huidige vaargeul en infrastructuur nog enig soelaas, zegt Rijkswaterstaat-morfoloog Ernst Lofvers.

Voor de langere termijn zijn ingrijpender oplossingen nodig zoals verplaatsen van de vertreklocatie van de veerboot, kiezen voor andere vaartuigen of helemaal stoppen met varen.

Bij het zoeken naar oplossingen heeft de werkgroep rekening geprobeerd te houden met de eigenschappen die het gebied nu uniek maken zoals natuur, open horizon, rust, weidsheid en donkerte.

Drie scenario’s

Er zijn volgens de werkgroep drie scenario’s: optimalisatie van de huidige infrastructuur, het verplaatsen van de vaarroute, of kiezen voor een niet-varende oplossing zoals een brug of tunnel.

Welke optie er ook gekozen wordt: het splitsen van vervoersstromen lijkt onvermijdelijk. Oftewel: meer voertuigen met voetgangers en fietsers, en minder met auto’s en vrachtverkeer.

Alle scenario’s vragen volgens de werkgroep om enorme investeringen. Om welke bedragen het gaat wordt de komende tijd berekend.

Het tot stand brengen van een definitieve langetermijnoplossingen gaat wel tien jaar duren, zegt Rijkswaterstaat.