Archeologen vinden oude beenderen van kalveren in oever Oude Diepje bij Winsum

Archeologen hebben oude beenderen van kalveren gevonden in de oever van het Oude Diepje bij Winsum. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe oud de beenderen zijn.

De archeologen hebben drie complete skeletten gevonden. Op de botten van de dieren zijn snijsporen aangetroffen. Het lijkt erop dat ze geslacht zijn en vervolgens op de oever achtergelaten. Nader onderzoek moet uitwijzen of dat klopt en hoe oud de beenderen zijn.

De skeletten lagen in de buitenbocht van de oude meander van het diepje. De buitenbocht moet nog onderzocht worden.

Tot 1629 onderdeel van het Reitdiep

Het Oude Diepje ligt tussen het Reitdiep en Winsum en maakte tot 1629 deel uit van het Reitdiep. Door het graven van het Garnwerder Rakwerd werd deze meander afgesneden van het Reitdiep. Dat bespaarde de scheepvaart veel tijd. De meanders van het Oude Diepje werden opengehouden voor de afwatering.

Door het uitblijven van grootschalige ruilverkaveling is de oude loop nog goed zichtbaar en bleven de omgeving en oevers redelijk intact. Dat was voor waterschap Noorderzijlvest aanleiding om een archeologisch onderzoek te laten uitvoeren voorafgaand aan de aanleg van 1,5 kilometer natuurvriendelijke oever langs het diepje.

Deze oever wordt verflauwd aangelegd waardoor meer ruimte ontstaat voor water en biodiversiteit in de vorm van waterplanten, vissen en waterinsecten. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen.

De gronden langs het Oude Diepje zijn eigendom van Stichting Het Groninger Landschap. Zij heeft voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever een strook beschikbaar gesteld aan het waterschap.