Nieuwe EHBO Cursus voor beginners in Spijk

Spijk - De kaderinstructeur verbonden aan de EHBOvereniging Kloosterburen is ingaande cursusjaar 2019-2020 tevens als kaderinstructeur verbonden aan de EHBO vereniging Bierum/Spijk.

In Spijk wordt ingaande 7 oktober een beginnerscursus EHBO gegeven. Deze cursus bestaat uit 15 lessen en wordt afgerond met een examen, vooralsnog gepland voor 17 februari. De kosten voor deze cursus zullen rond de 175,00 liggen (Wijzigingen voorbehouden).

Om deel te nemen aan deze cursus is geen vooropleiding nodig, het enige dat nodig is de inzet en de wil om een medemens te helpen, mocht deze hulp nodig hebben. te denken valt bijvoorbeeld aan het helpen bij verslikking, hartstilstand, bloedneus, kneuzing, breuken.

Bij deze cursus zal de deelnemers een boek verstrekt worden waarin alle gegevens staan die nodig zijn om op een adequate manier EHBO toe te passen bij de medemens.

De lessen worden maandagavond gegeven in Spijk. Mocht men deel willen nemen aan deze cursus, maar weet men niet hoe daar te komen, geen probleem, de instructeur, zelf woonachtig in Hornhuizen, kan cursisten altijd meenemen naar deze cursus.

Meer informatie over de EHBO cursus of aanmelden? Neem dan contact op met de secretaris van de vereniging Bierum/Spijk, mevrouw Viel, te bereiken via mailadres: j.viel@ziggo.nl

Wie wil meedoen en gebruik wil maken van het meerijden met de kaderinstructeur kan contact opnemen met de heer Schouten van Schagen, te bereiken via mailadres jjehbo@ziggo.nl

Na het behalen van uw examen is het raadzaam lid te worden van een EHBOvereniging. Via de EHBOvereniging volgt men jaarlijks de herhalingslessen, dit is nodig om de EHBOvaardigheden actueel te houden, zodat het diploma geldig blijft.

Iedere EHBOvereniging heeft behoefte aan nieuwe leden, ook u kan uw medemens helpen. Het organiseren van een evenement is afhankelijk van de EHBO. Iedere EHBO heeft een nijpend te kort aan leden. Om deel te nemen aan deze cursus dient u minimaal 16 jaar oud te zijn, mocht u deel willen nemen voor uw 16 e verjaardag is toestemming van ouders/voogd noodzakelijk om deel te nemen aan het examen. Ook zal in deze situatie instemming nodig zijn van de bestuurder van het Oranje Kruis. Dit laatste zal de organisatie voor zijn rekening nemen.