Gemeente Ameland vraagt eilanders om exoten te melden

De gemeente Ameland roept de hulp in van eilanders om exoten te bestrijden. Exoten verdringen inheemse planten en kunnen schade toebrengen aan woningen en wegen.

Een van de exoten die op het eiland voorkomen is de Japanse duizendknoop. De watercrassula is een andere bekende exoot. Deze plant is nog niet aangetroffen op Ameland, maar al wel op Terschelling.

Reuzenberenklauw zelf verwijderen

De reuzenberenklauw die ook overlast kan geven, hoeft niet te worden gemeld. Eilanders die deze plant op hun terrein aantreffen wordt aangeraden de woekeraar zelf te verwijderen.

Vindplaatsen van exoten kunnen met een telefoontje worden gemeld bij de gemeente.