Slechtvalken doen het goed op Wadden

Het gaat goed met de slechtvalken op de Waddeneilanden. Staatsbosbeheer meldt vier paar broedende vogels op Rottumerplaat, Vlieland en Terschelling.

Drie van de vier koppels slechtvalken hebben jongen groot weten te brengen; één nestje is mislukt. Alle jongen zijn inmiddels uitgevlogen.

Op Terschelling broedde dit jaar voor het eerst een paar slechtvalken. Daar zijn dit jaar drie jongen uitgevlogen, op Vlieland vier en twee op Rottumerplaat. ,,Een erg goed broedresultaat'', zegt Staatsbosbeheer.

Slechtvalken broeden normaal gesproken op flatgebouwen en schoorstenen, en dus is hun keuze voor de Waddeneilanden bijzonder. Rust is een andere belangrijke factor; op Vlieland en Terschelling kozen de vogels voor broedplekjes die slecht door wandelaars te bereiken zijn.

Vogelwachters op Rottummerplaat zagen dat de valken zich tegoed deden aan onder meer de appelvink, spreeuw, duif en verschillende soorten steltlopers. Dit bleek ook op de andere eilanden het geval, in tegenstelling tot wat gezien wordt bij de overwinterende slechtvalken. Die jagen vooral op steltlopers op het wad en strand.