Gemaal Spijksterpompen breidt uit en moet in de toekomst steeds meer water verwerken

De renovatie van het gemaal Spijksterpompen nabij de Eemshaven is gestart. Aanleiding voor de uitbreiding is de verzakking van de bodem en zeespiegelstijging, waardoor het gemaal steeds meer water moet afvoeren.

De installaties aan het uit 1978 stammende gemaal worden vervangen, waarbij de eerste pomp en de motor momenteel onder handen worden genomen, waarna de resterende werkzaamheden volgend voorjaar worden uitgevoerd. Tussen oktober en maart 2020 ligt het werk stil, aangezien dan volgens waterschap Noorderzijlvest de kans op hoogwaterpieken het grootst is. Tijdens de renovatie blijven de twee pompen van het gemaal in bedrijf.

Geeft het werkverkeer overlast?

Omwonenden moeten rekening houden met extra werkverkeer van en naar het gemaal, vanaf de N33 via de afslag bij Spijk over de Twee- en Vierhuizerweg.

Eind 2020 moet de renovatie voltooid zijn.