Samenvoeging Het Hogeland College Wehe-den Hoorn en CSG Winsum

De besturen van Het Hogeland College en CSG hebben besloten om de vestiging van Het Hogeland College in Wehe-den Hoorn samen te voegen met CSG Winsum tot één vestiging voor vmbo.

Het Hogeland College zal vanaf schooljaar 2020-2021 het onderwijs verzorgen in het huidige gebouw van CSG Winsum. Leerlingen kunnen hier vmbo-onderwijs volgen in de theoretische leerweg en de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. De profielen die binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg worden aangeboden zijn Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten.

Karjan Hulsinga, Stafmedewerker P&O en algemeen beleid: "Dat betekent dat wij per 1 augustus 2020 drie vestigingen houden, Het Hogeland College in Winsum (vmbo), Het Hogeland College in Warffum (havo, vwo) en Het Hogeland College in Uithuizen (dalton vmbo).

Van samenwerking naar samenvoeging

Het Hogeland College Wehe-den Hoorn en CSG Winsum besloten al eerder om samen te werken. Dat heeft ertoe geleid dat in het komende schooljaar de eerstejaars leerlingen van beide scholen al hun lessen gaan volgen in Winsum. Deze lessen worden verzorgd door docenten van beide scholen.

Om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over de stap van samenwerking naar samenvoeging, hebben de schoolbesturen opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek. Samenvoeging betekent volgens dit onderzoek onder andere dat een vmbo-aanbod met voldoende keuzemogelijkheden kan blijven bestaan.

De schoolbesturen hebben daarop na instemming van de medezeggenschapsraden en met goedkeuring van de raden van toezicht besloten tot samenvoeging van beide vestigingen per 1 augustus 2020.

De leerlingen van Het Hogeland

Vanaf schooljaar 2020-2021 volgen dus alle leerlingen van beide scholen hun lessen in Winsum. Ook het personeel van CSG Winsum maakt de overstap naar Schoolbestuur Lauwers en Eems, waartoe Het Hogeland College behoort. Hoewel het schoolgebouw voldoende ruimte biedt voor alle leerlingen en docenten, worden er qua inrichting nog enkele aanpassingen gedaan.