Het Hogeland maakt beleid voor kleinschalige duurzame energieopwekking

UITHUIZEN - Het college van Het Hogeland legt de gemeenteraad een voorstel voor om te komen tot beleid voor kleinschalige duurzame energieopwekking in de gemeente.

De gemeente ontvangt met regelmaat aanvragen voor zulke initiatieven. Het gaat dan bijvoorbeeld om een klein zonnepark of een windmolen die (een deel van) een dorp van energie moet gaan voorzien.

Het beleid maakt het mogelijk dat inwoners zelf grip krijgen op de energietransitie, bijvoorbeeld door via energiecoöperaties zelf duurzame energie op te wekken. Het gaat daarbij om de zogenaamde kleinschalige initiatieven, die passen bij de energievraag van het dorp, en ook passen bij de structuur en de omvang van dat dorp of buurtschap.

Om mee te kunnen werken aan deze initiatieven wil de provincie dat de gemeente daarop beleid ontwikkelt. Dat beleid wordt nu voorgelegd aan de raad.

Aanvragers moeten wel kunnen aantonen dat er voor hun initiatief voldoende draagvlak in de gemeenschap bestaat.