Cliënten tevreden over dienstverlening Wmo Het Hogeland

UITHUIZEN - UIt het ‘cliëntervaringsonderzoek’ rond de Wmo over 2018 blijkt dat de meerderheid tevreden is over de dienstverlening in de voormalige gemeenten van Het Hogeland.

Voor het onderzoek werden ruim 1.900 inwoners benaderd door AHA! marktonderzoek en marketingadvies. Daarop reageerden 780 Wmo-cliënten; een respons van 48 procent.

In het algemeen zijn de respondenten goed tot zeer goed te spreken over de dienstverlening. Dat geldt met name voor de contacten met de gemeente. De tevredenheid daarover steeg ten opzicht van 2017.

Een meerderheid van de cliënten is verder goed te spreken over de kwaliteit van de geboden ondersteuning. Het effect van die ondersteuning wordt ook als goed beoordeeld. Verschil in dienstverlening tussen de vier gemeentelijke Wmo-loketten worden amper door cliënten ervaren, zo wijst het onderzoek uit.