Het Hogeland zoekt een AAA-burgemeester

WINSUM - Het Hogeland zoekt een AAA-burgemeester. Als onderdeel van deze zoektocht heeft de gemeente haar inwoners gevraagd naar wat voor persoon gezocht moet worden.

Deze reacties zijn samengevoegd met de bevindingen van de vertrouwenscommissie. Dit heeft geleid tot een concept profielschets. De profielschets wordt op 3 juli besproken en vastgesteld door de gemeenteraad.

Het Hogeland zoekt een burgemeester die inspireert, oog én oor heeft voor inwoners en de positie van de gemeentein de regio versterkt. Het komt er al met al op neer dat er een AAA-burgemeester gezocht wordt: ambitieus, een aanvoerder en een ambassadeur. Meer dan 1100 inwoners hebben hun reactie online en offline kenbaar gemaakt bij de gemeente. Op woensdag 3 juli wordt de concept profielschets door Roelf Torringa tijdens de raadsvergadering aangeboden aan de heer Paas. commissaris van de Koning in Groningen. Vervolgens hebben kandidaten vanaf 8 juli tot en met maandag 26 augustus de tijd om te reageren. Het doel is om in de tweede helft van 2019 een nieuwe burgemeester voor Het Hogeland te benoemen.