Open Boerderijdag Waddenland op Energie Neutraal veebedrijf Elzinga V.O.F

Tinallinge - Er wordt zaterdag 22 juni van 13.00 tot 17.00 uur de eerste Kom-bij-de-Boer-over-de- Vloer-middag in het kader van het project ‘Waddenland: Land van Boeren en Vissers’ georganiseerd, met als thema de Duurzame Energie op het Veebedrijf.

Veehouderij Elzinga V.O.F. tussen Onderdendam en Tinallinge werkt volledig Energie Neutraal. Boer Sjouke Elzinga neemt bezoekers deze middag mee op een rondleiding op het bedrijf om de duurzame maatregelen die hij heeft ingezet en doorgevoerd toe te lichten.

De middag staat in het teken van de moderne veehouderij, waarbij aandacht voor omgeving en milieu centraal staan. Zo leren bezoekers deze middag meer over hoe de warmte die vrijkomt bij het koelen van de melk, weer gebruikt wordt om water te verwarmen. Het warme water wordt ingezet voor het reinigen van de melkstal.

De stroom voor de onlangs aangeschafte elektrische shovel (voor onder andere voerverdeling) komt van de twee kleine ‘vintage’ windmolens (van E.A.Z. Wind) op het erf. De windmolens zorgen er niet alleen voor dat de shovel kan rijden, maar voorzien het volledige bedrijf van voldoende energie. Kortom, een duurzaam circulair energiesysteem.

Het lichtdoorlatende dak van de in 2016 verbouwde stal zorgt er ook nog eens voor dat er veel minder stroom nodig is voor het verlichten van het gebouw.

Opzet Open Boerderijmiddag

Bezoekers zijn welkom tussen 13.00 en 17.00 uur. Deelname aan de middag is gratis. De rondleidingen op het bedrijf worden verzorgd door de boer zelf en zijn om: 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Meer informatie: www.waddenland.groningen.nl/boerenland. Aanmelden voor de middag kan via de site (niet verplicht).

Doel Boerenland project

Het project ‘Waddenland: Land van Boeren en Vissers’ is een project van Stichting Promotie Waddenland in samenwerking van zestien boeren, vissers, toeristische ondernemers en aan de branches gelieerde bedrijven en organisaties. Het doel van het project is om inwoners van en toeristen in de regio Waddenland in contact te brengen met het boerenleven en de visserij, en hen te laten zien en leren waar ons dagelijkse voedsel vandaan komt en hoe dit geproduceerd wordt.

De ‘Duurzame Energie - middag’ is een van de zeven activiteiten in het kader van het project ‘Waddenland: Land van Boeren en Vissers’. Voor de volledige kalender kijk op: www.waddenland.groningen.nl/boerenland.