Rekenkamercommissie onderzoekt kapbeleid gemeente Groningen

GRONINGEN - De Rekenkamercommissie van de gemeente Groningen gaat het kapbeleid onderzoeken. Het gaat om het kapbeleid en de uitvoering van dat beleid van de nieuwe gemeente Groningen en de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

De Rekenkamercommissie wil in kaart brengen welke afwegingen de nieuwe gemeente Groningen en haar drie rechtsvoorgangers maken/ hebben gemaakt om al dan niet over te gaan tot bomenkap en daarvoor al dan niet toestemming te verlenen.

Harmonisatie kapbeleid

De voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer hadden elk hun eigen kapbeleid. De nieuwe gemeente Groningen moet tot harmonisatie van het kapbeleid van de drie voormalige gemeenten komen.

De Rekenkamercommissie wil met het onderzoek een handreiking doen om te komen tot een nieuwe regeling voor de kap van bomen in de gemeente Groningen.

De Rekenkamercommissie verwacht het onderzoek in september aan de raad te kunnen aanbieden.

Nieuwe Rekenkamercommissie

De gemeentelijke Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die een adviserende rol naar de gemeenteraad heeft en in dat verband onderzoeken uitvoert.

De drie voormalige gemeenten hadden elk een eigen Rekenkamer of Rekenkamercommissie. Met de gemeentelijke herindeling is er een nieuwe Rekenkamercommissie gekomen.