Nieuw minimabeleid per 1 januari 2020

Winsum - Het college wil de gemeenteraad in september een voorstel doen voor nieuw minimabeleid.

Dat beleid moet per 1 januari 2020 in gaan. Het huidige beleid is geëvalueerd. Die evaluatie is vastgelegd in de nota ‘MeeDoen 2017-2019’. Het college heeft kennis genomen van die nota en legt hem voor aan de gemeenteraad. De uitkomsten van de evaluatie vormen een basis voor beleid dat moet leiden tot optimale participatie van inwoners met een laag inkomen.