Nieuw begraafbeleid in de maak

Winsum - Het college heeft een plan van aanpak vastgesteld voor een nieuw begraafbeleid.

Dat beleid is nu nog versnipperd en moet worden geharmoniseerd. Het college verwacht in het komende najaar met een voorstel voor nieuw begraafbeleid voor de gemeenteraad te kunnen komen. Per 1 januari 2020 moeten de nieuwe tarieven en regelgeving en de nieuwe werkwijze in gaan.