Garantstelling lening VV Winsum

Garantstelling lening VV Winsum

Het college stelt de gemeenteraad 5 juni voor om in te stemmen met een garantstelling voor een lening van 350.000 euro die is aangegaan door de VV Winsum.

Met die lening draagt de voetbalvereniging bij aan de realisatie van een nieuwe voetbalaccommodatie op het Sportpark Winsum dat momenteel aan de westkant van het dorp wordt gerealiseerd.