Boek schipper wadlopers Louis de Jonge

NOORDPOLDERZIJL - Het was vrijdag bijna gelukt om de noordelijkste boekpresentatie ooit te houden. Het boek Louis de Jonge...en nu zoetjesaan maar eens bijsturen zou ten doop worden gehouden op het schip De Noordster aan de kade van de haven van Noordpolderzijl.

Het lukte door de stevige wind echter niet om de smalle vaargeul in te varen. De Noordster bleef twee kilometer uit de kust op het wad liggen.

Toch vond de boekpresentatie plaats en wel in de zaal van café ‘t Zielhoes. Ruim honderd mensen waren afgekomen op het feestje van schrijfster Yvonne Nijlunsing, co-auteur Albert Buursma en illustrator Hendricus Kooi. In het boek wordt het leven van schipper Louis de Jonge, in januari van dit jaar overleden, beschreven en de sfeer rondom de schepen De Noordster en De Boschwad. De Jonge vervoerde gedurende veertig jaar honderden wadlopers.

Albert Buursma introduceerde Yvonne Nijlunsing. Zij vertelde over het boek, maar vroeg speciaal aandacht voor het openhouden van de haven. Daarbij beklemtoonde ze de noodzaak van een samenwerking tussen gemeente, waterschap en de schippers. Die laatste groep werd, volgens haar, niet genoeg betrokken in de het onderhoud van de haven. Zij had daartoe een manifest geschreven dat na afloop door de meeste mensen werd ondertekend. Waterschap en gemeente, in de personen van Annette van Velde-Oudijk en wethouder Eltjo Dijkhuis, beloofden meer aandacht.

Het boek is te bestellen op www.sbng.info/bestellen.