Inwoners Het Hogeland praten mee over nieuwe burgemeester

UITHUIZEN - Alle inwoners van de gemeente Het Hogeland krijgen de gelegenheid inbreng te leveren voor het opstellen van het profiel van de nieuwe burgemeester van Het Hogeland.

De opvolger van waarnemend burgemeester Henk Jan Bolding wordt zo mogelijk nog dit jaar geïnstalleerd. Het raadplegen van de bevolking begint op vrijdag 17 mei om 12.00 uur. Zaterdag 2 juni is de laatste dag waarop de mening kan worden gegeven. De inwoners kunnen zich aan de hand van tien stellingen uitspreken over verschillende kwaliteiten die de nieuwe burgemeester moet hebben. Zo wordt er gevraagd in hoeverre de nieuwe burgemeester afkomstig moet zijn uit het openbaar bestuur of uit het bedrijfsleven, of zij of hij zakelijk of juist informeel moet opereren en of de burgemeester behoudend of vooruitstrevend moet zijn. Inwoners kunnen op een schaal aangeven welk belang er aan een eigenschap wordt gehecht.

De lijst wordt digitaal aangeboden via: www.burgemeesterhethogeland.nl. Papieren vragenlijsten zijn beschikbaar op de gemeentelijke locaties, de openbare bibliotheken en op 23 mei op de stembureaus. In de Noorderkrant van woensdag 22 mei verschijnt deze vragenlijst ook. Hij kan ongefrankeerd naar een antwoordnummer worden gestuurd.

De resultaten van de raadpleging worden betrokken bij de uiteindelijke profielschets voor de burgemeester. Die wordt nog voor de zomervakantie aangeboden aan de Commissaris van de Koning, de heer Paas.