Raad Het Hogeland kiest (nog) niet voor lokale omroep

UITHUIZEN - Twee organisaties willen graag de publieke lokale omroep van Het Hogeland worden, maar er kan maar één worden aangewezen. Daarom heeft het Commissariaat voor de Media, die uiteindelijk over de licentie beslist, de gemeenteraad gevraagd om een voorkeur uit te spreken.

Het gaat om RTVi Het Hogeland, die onder een andere naam jarenlang de lokale omroep in de voormalige gemeente Bedum is geweest, en Stichting Lokale Zender Het Hogeland, een initiatief van Cees van de Meent, Ina Spijk en Sarah Stiles.

De gemeenteraad sprak er vorige week oriënterend over. Er hoefde nog geen besluit worden genomen, en dat was maar goed ook, want de raad kon op grond van de aangeleverde gegevens geen keuze maken.

Marjan Stel (GemeenteBelangen) zou graag een aantal punten uit hoofdstuk 6 van het Vernieuwingsconvenant uitgewerkt zien. Jan Willem Nanninga meldde dat de PvdA-fractie op grond van de aangeleverde gegevens een keus kan maken, maar die is nog niet eensluidend. Hij stelde een aantal vragen: Is er nog een mogelijkheid is om samen te gaan werken? Hoe willen de omroepenstarten: op internet, met radio of televisie, en waar komt de nadruk op te liggen. Beperkt men zich tot het nieuws of wordt het aanbod verbreed met achtergrondinformatie en documentaires? Hoe bind je de jeugd en wat brengt het de inwoners? En hoe bewaak je onafhankelijke en kritische journalistiek? Stefan van Keyzerswaard (VVD) stelde dat er een keus gemaakt moet worden op basis van feiten en niet op basis van gevoel. Is het verplicht om een keus te maken en wat is de toegevoegde waarde ten opzichte van de regionale omroep? Het is Anne Marie Smits (GroenLinks) duidelijk geworden dat pogingen om samen te werken mislukt zijn. Maar ‘wij kunnen wel een beslissing nemen’. Henk Koopmans (CDA) wil graag een keus maken op basis van objectieve criteria. Als samenwerking, waar het CDA voorstander van is, niet lukt, moet er nog een verdiepingsslag worden gemaakt. Linda Visser (SP) noemde het een ‘best moeilijk besluit’. „Eigenlijk zijn we er al redelijk uit.” Ze wil niet te lang wachten met het nemen van een beslissing. De ChristenUnie heeft ook al een keus gemaakt. Nannet Gijzen betreurt het dat er geen vorm van samenwerking kan worden gevonden, maar vindt het mooi dat er twee partijen zijn die met een doortimmerd voorstel komen.

Wethouder Eltjo Dijkhuis stelde dat het uiteindelijk een kwestie van kiezen is. „Alleen: wie kiest er? Als men er met samenwerken niet uit komt is het voor het college in eerste instantie over en uit.” De gemeenteraad weet wat er in de samenleving speelt. Hij is bereid de vragen van de PvdA te beantwoorden vanuit het Vernieuwingsconvenant. „We kunnen wel een verdiepingsslag maken, maar niet alles. Dat duurt te lang.”

Lammert Zuiderveld