Kwelders redelijk opgeruimd, maar niet schoon

UITHUIZEN - „Van de 342 overboord geslagen containers zijn er inmiddels 288 geheel of gedeeltelijk geborgen. De kwelders zijn redelijk tot goed opgeruimd. Niet schoon.” Dat zei burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland tijdens de de raadsvergadering.

Hij deed dat naar aanleiding van vragen van CDA-raadslid Rudmer Veenwijk. Bolding benadrukte dat dit een momentopname is. Er is een protocol opgesteld om de nog niet aangespoelde rommel ook op te ruimen. Eén keer per drie weken vindt een inspectie plaats door Rijkswaterstaat. Aangespoelde lading wordt binnen enkele dagen opgeruimd. Dit loopt door tot 18 maanden nadat de laatste container is geborgen. De schade aan het ecosysteem is nog niet in kaart gebracht. De ecologische effecten worden onderzocht, onder begeleiding van het Regionaal College Waddengebied en de Waddenacademie.

Volgens de burgemeester zijn de kosten voor de gemeente Het Hogeland beperkt gebleven tot inzet van mensen die beschikbaar zijn voor crisissituaties. „Dit beschouwen wij als reguliere overheidstaken. Daarom hebben wij daarvoor geen claim ingediend.”

In het bestuurlijk Waddenoverleg is afgesproken dat de gemeente zorgt voor de coördinatie van de claims van de Vereniging van Oevereigenaren en van het Zeehondencentrum Pieterburen. „Ik heb vanmiddag van Rijkswaterstaat begrepen dat het overleg met de reder en de verzekeraar eind mei zal plaatsvinden. Op de uitkomst daarvan kunnen wij niet vooruit lopen, maar we blijven het volgen om te voorkomen dat het op de lange baan wordt geschoven.”

De vissers zijn ernstig gedupeerd door de overboord geslagen containers. Hun belangen worden behartigd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De gemeente heeft in de afgelopen tijd veelvuldig contact met de vissers gehad. „We willen voorkomen dat de zaken van oevereigenaren en gemeenten afgehandeld zijn en dat de vissers nog lang moeten wachten.”

Veenwijk vroeg het college om zich in te spannen om de subsidie voor het project Fishing for Litter te verlengen. Burgemeester Bolding deed de toezegging er op toe te zien „dat geld geen probleem mag zijn om deze bijdrage te laten verlengen.”

Lammert Zuiderveld