Positieve grondhouding tijdelijke centrale huisvesting werknemers Eemshaven

Eemshaven - Het college neemt een positieve grondhouding in ten aanzien van de eventuele komst van een tijdelijke huisvestigingsmogelijkheid in de gemeente voor werknemers in de Eemshaven.

Door de komst van nieuwe bedrijven en de uitbreiding van bestaande vestigingen daar zijn er de komende jaren veel bouwactiviteiten te verwachten. Alle betrokken partijen geven een voorkeur aan centrale huisvesting voor naar schatting in totaal 700 tijdelijke werknemers.

De komende maanden wordt in de gemeente Het Hogeland gezocht naar geschikte locaties. Het college benadrukt het belang van zorgvuldige communicatie met omwonenden van de locaties.

Een definitieve locatie wordt naar verwachting voor de komende zomervakantie bepaald. De tijdelijke centrale huisvesting moet nog in 2019 in gebruik worden genomen.