Basisscholen in herfstvakantie naar NSU

Uithuizen - Het college heeft ingestemd met een verzoek van de drie basisscholen om pas in de komende herfstvakantie te verhuizen naar de Nieuwe School Uithuizen (NSU).

Hoewel de school vanaf het einde van de komende zomervakantie al klaar voor gebruik is, willen de scholen graag in de herfstvakantie verhuizen. De directeuren hebben daarvoor voldoende argumenten aangeleverd en het college wil graag gehoor geven aan het verzoek van de scholen. De directeuren bepleitten onder meer dat de levering van meubilair in het gedrang zou komen als er in de zomervakantie zou moeten worden verhuisd.

Ook zouden de te installeren ICT-systemen kwetsbaar zijn voor stof; in het schoolgebouw wordt in de zomervakantie nog gewerkt. Het college vindt deze argumenten dus redelijk. De NSU gaat huisvesting bieden aan rond de 450 leerlingen van RKB ‘De Schelp’, CBS ‘Koning Willem Alexander’ en OBS ‘Brunwerd’. De scholen hebben nu elk hun eigen huisvesting. De nieuwbouw van de school onderging vertraging omdat een verdiepingsvloer versterkt moest worden