De Kledingbanken Maxima partner van de Alliantie Kinderarmoede

Regio - Eén op de negen kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Kinderen die opgroeien in armoede lopen hogere gezondheidsrisico’s op en worden belemmerd in hun talent ontwikkeling.

Een gegeven dat niet past bij een welvarend land als Nederland, maar dat tegelijkertijd wel de dagelijkse werkelijkheid is. Om die reden is enkele weken geleden de landelijke Alliantie Kinderarmoede opgericht. De zes Kledingbanken Maxima in de provincie Groningen zijn partner.

Het doel van de Alliantie Kinderarmoede is stevig

In 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen die in armoede vervallen. Om dit doel te bereiken is de Alliantie Kinderarmoede opgericht. De Alliantie brengt partners uit alle relevante sectoren, te weten vanuit het onderwijs, de (jeugd)gezondheidszorg, de zorgverzekeraars, het bedrijfsleven, de banken en de overheid bij elkaar. Gezamenlijk creatieve en slimme oplossingsrichtingen bedenken voor de aanpak van kinderarmoede en de effecten op hun gezondheid.

Belofte Kledingbanken Maxima

Iedere partner sluit een belofte met de Alliantie voor de eigen bijdrage om het doel van de Alliantie Kinderarmoede te bereiken; een speerpunt. De Kledingbanken Maxima willen bereiken dat ieder kind in de provincie Groningen qua kleding mee kan doen op school en daar buiten.

Voor meer dan 2000 kinderen is er elk half jaar bij de Maxima's gratis nieuw ondergoed (heel belangrijk bij sport), een nieuwe jeans, een nieuwe pyjama, nieuwe zwemkleding en nieuwe sokken. De Kledingbanken Maxima proberen in de komende jaren ook aan middelen te komen om nieuwe sportkleding en nieuwe schoenen aan kinderen beschikbaar te kunnen stellen. Zie www.alliantiekinderarmoede.nl/partners.