Blijvers- en startersleningen Het Hogeland geharmoniseerd

Uithuizen -De verschillende blijvers- en startersleningen van de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum worden omgezet in één regeling voor de gemeente Het Hogeland.

Met de starterslening maakt de gemeente het voor mensen die hun eerste huis willen kopen gemakkelijker om dat financieel rond te krijgen. De blijverslening is bedoeld voor senioren. Als zij hun woning willen verbeteren of aanpassen, waardoor zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen, kunnen ze een beroep op deze regeling doen.

Jacob Cleveringa (GemeenteBelangen) zette bij de opiniërende behandeling van het voorstel vraagtekens bij nut en noodzaak van de blijverslening. “Zitten 60-plussers er op te wachten zich opnieuw in de schulden te steken?” Misschien is daarom een maximum van 30.000 euro beter dan de 50.000 euro die het college voorstelt. Bernd de Jong (ChristenUnie) vindt de blijverslening juist wel een gat in de markt. Hij stelt vast dat steeds meer alleenstaande starters moeite hebben met de financiering. Peter Ritzema (CDA) wilde weten waarom er de afgelopen jaren nauwelijks gebruik is gemaakt van de blijverslening.

“Het is een relatief nieuwe regeling,” antwoordde wethouder Mariëtte de Visser. De bekendheid kan worden vergroot met een bredere voorlichtingscampagne. Aan het maximumbedrag wil ze niet tornen. Net als bij andere leningen wordt er getoetst op kredietwaardigheid. Bovendien hoeft het maximale bedrag niet perse geleend te worden. De wethouder stelt voor om over een jaar de regelingen te evalueren.

Lammert Zuiderveld