Geen zienswijze Het Hogeland over begroting RIGG

Uithuizen -De gemeenteraad van Het Hogeland heeft besloten geen zienswijze in te dienen over de extra kosten die de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) maakt.

Met het extra budget (voor de gemeente Het Hogeland gaat het om 46.000 euro) kan de RIGG de interne processen verbeteren en de monitoringstaak beter uitvoeren.

Heel enthousiast was de raad niet over het voorstel. Janny Klei (PvdA) zei dat een uitbreiding van minimaal 21,1 fte “suggereert dat er verdere uitbreiding nodig zal zijn”. Volgens VVD-raadslid Attje Waal moet er meer geld uit Den Haag voor de jeugdzorg komen. Rose-Marie Zuidema (GemeenteBelangen) wilde weten of de extra fte’s na verloop van tijd afgebouwd kunnen worden, zodat het geld weer besteed wordt aan de jongeren.

Mariska Markhorst (GroenLinks) vroeg het college om erop toe te zien dat de extra middelen efficiënt worden ingezet. “Het zijn veel extrakosten die niet direct ten goede komen aan de jeugd.” CDA-er Jan van de Wal vroeg zich af of de wachtlijsten hierdoor korter worden. “Data zijn belangrijk, maar niet leidend. Hulpverlening kost tijd,dus geld.” Ook Linda Visser (SP) was kritisch. “De jeugdzorgmedewerker geeft aan dat het prettig is dat er een productenboekje is. Als dat de enige meerwaarde is…” Nannet Gijzen (ChristenUnie) dronger bij het college op aan om te voorkomen dat in de toekomst nog meer geld naar de organisatie gaat.

Wethouder Kristel Rutgers deelde de zorgen van de raadsleden. “Dat er een betere sturing op de uitgaven moet komen, is nodig.” Ze kan niet zeggen of dat structureel is. “Na 2020 is de toekomst van de RIGG ongewis.” Het college gaat volgende week informeel in gesprek met de raad over de mogelijkheden voor de raad om kaders te stellen. “Bij de Kadernota komen wij met een voorstel.”

Lammert Zuiderveld