Thema avond over bijen

Bedum - Er wordt woensdag 24 april in de Meenschaar in Bedum een thema-avond georganiseerd onder de titel Bedum bij-vriendelijk!? Aanvang is 19.30 uur.

Op het programma staat onder meer een lezing van Diliana Welink over “Het wilde bijen leven”. Bezoekers krijgen toelichting op lopende “groene” projecten in Bedum, zoals de Waldadrift en het Geert Reinderspark (“de groene long”). Ook wordt informatie gegeven over de plannen van de groep “Bedum bij-vriendelijk”, de club die deze avond organiseert.

Alle bezoekers ontvangen de waaier “Laat je tuin weer zoemen!”, een zakje met geschikt plantenzaad en praktische tips voor de eigen tuin: wat kun je doen als particulier?

Groep Bedum bij-vriendelijk

Nog maar kort bestaat de groep Bedum bij-vriendelijk: een groep Bedumers, die zich wil inzetten voor het behoud van bijen, vlinders en andere insecten voor herstel van de biodiversiteit. Zoals bekend zijn er redenen zich zorgen te maken over de kwaliteit van de leefomgeving voor de bij en andere insecten, terwijl ze van groot belang zijn voor de voedselketen. De vraag is hoe men die situatie kan verbeteren worden, niet alleen als particulier maar ook op openbare terreinen, bij nog onbenutte stroken grond, in de landbouw, met natuurprojecten, enzovoort. De groep is in overleg met de gemeente het Hogeland als belangrijke grondeigenaar, maar ook met anderen is contact gezocht, bijvoorbeeld Woningstichting Wierden en Borgen en de NAM.

Herstel biodiversiteit

Onder biodiversiteit verstaat men (heel kort gezegd) het grote belang van verscheidenheid in de natuur, met het besef dat plant, dier en omgeving (water, bodem, lucht) elkaar sterk beïnvloeden. Eind 2018 is in Nederland het Deltaplan biodiversiteitsherstel tot stand gekomen, dat wordt onderschreven door zowel natuur- en milieugroepen als ook door landbouworganisaties als de LTO.