Winkels in Het Hogeland mogen open op zondag

Uithuizen -De gemeenteraad van Het Hogeland neemt 24 april een besluit over de harmonisatie van de winkeltijden.

In drie van de vier oude gemeenten was het voor ondernemers al toegestaan om op zondag open te zijn, maar in de voormalige gemeente Bedum waren koopzondagen niet toegestaan.

Het raadsvoorstel is identiek aan de regelingen in Winsum en De Marne, stelde wethouder Eltjo Dijkhuis. “Dat heeft nooit tot problemen geleid.” In goed overleg tussen het college en het ondernemersplatform is besloten om de ondernemers de ruimte te geven om zelf te bepalen wanneer zij hun winkel willen openen. De wethouder gaat ervan uit dat mogelijke problemen rond zondagsrust in onderling overleg tussen de ondernemers en de inwoners worden opgelost.

Het overgrote deel van de raad steunde het collegevoorstel. Bernd de Jong (CU) was minder enthousiast. “Wij hadden liever een andere uitkomst gezien.” Hij viel vooral over het feit dat de mogelijke openingstijden op zondag ruimer zijn dan die op werkdagen. Maar hij zag ook dat een ruime meerderheid van de raad achter het voorstel staat. “We hopen dat ‘rekening houden met elkaar’ op een goede manier wordt opgepakt.”

Sandra Herkströter (SP) pleitte er voor om meteen een besluit te nemen of, als dat niet kan, tot de Pasen te gedogen. Burgemeester Henk Jan Bolding legde de vraag neer bij de raad. “Mag ik van u aannemen dat wij kunnen handhaven en gedogen voor zover ondernemers hun openingstijden hanteren conform dit voorstel?” De raad stemde daar unaniem mee in. De winkels mogen de komende weken dus ook zondag open.

Lammert Zuiderveld