62ste jaarvergadering dorpsbelangen Algemeen Plaatselijk Belang Bedum.

Bedum - De 62e ledenvergadering van het Algemeen Plaatselijk Belang Bedum was maandag 8 april.

Naast de huishoudelijke zaken als het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester werd er aandacht besteed aan het aftreden van 4 bestuursleden. Secretaris Janet Hoeksema nam na 13 jaar het secretariaat met grote inzet afscheid samen met de bestuursleden Tiemen de Jong na 6 jaar actieve inzet , Gerwin Groenewold na 3 jaar , om studieredenen en Erwin Venema na 3 jaar , vanwege zijn raadslidmaatschap van de gemeente Het Hogeland voor GemeenteBelangen Het Hogeland. De voorzitter Henk van der Velde bedankte hen voor de inzet en de plezierige samenwerking in het bestuur. En overhandigden hen een waarderingstrofee met een VVV bon.

In de vergadering kwam uitdrukkelijk naar voren dat de leden het nut en voortbestaan van het APB Bedum zeer belangrijk vinden. Vooral als gesprekspartner in de grote nieuwe gemeente Het Hogeland. Het APB Bedum is dus dringend op zoek naar nieuwe mensen. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om eens een bestuursvergadering bij te wonen. Na het officiële gedeelte van de vergadering met de leden is een dorpsfilm vertoond. Deze dorpsfilm van de jaren 2015 tot en met 2018 is gemaakt door de video-club Bedum. Deze video zal binnenkort op de website van APB Bedum worden geplaatst. www.apbbedum.nl