Schenking Lions het Hogeland voor memory boxen

BEDUM - De Bedumers Harco Fleurke en Janneke Meijer hebben onlangs een gift van de Lionsclub Het Hogeland en Stichting Lions Quest Nederland in ontvangst genomen.

Uit handen van de Lions Peter Anema en Peter van Dijken kregen zij een cheque van € 2.000,- overhandigd voor de verstrekking van Memory boxen aan kinderen uit gezinnen waarbij een ouder zal komen te overlijden of is overleden.

De Memory Box is een idee van Hanneke Fleurke-Rozema. Zij overleed in maart 2018 op 39-jarige leeftijd aan kanker na een ziekbed van ruim twee jaar. Hanneke was moeder van twee jonge kinderen. Op een bepaald moment bleken haar kansen op herstel gering. Hanneke wilde iets tastbaars nalaten voor haar zoon en dochter. Zo ontstond het idee voor de Memory Box. Zij wilde het idee graag delen met anderen die in dezelfde moeilijke situatie komen. Zij richtte daarvoor met de hulp van haar oud-werkgever Trustmoore een stichting op: de Dr. Hanneke Fleurke-Rozema Stichting. Dit initiatief gaf haar energie in de laatste fase van haar leven om ook iets betekenen voor anderen.

De memory box is een doos vol herinneringen voor jonge kinderen die vroegtijdig afscheid moeten nemen van hun vader of moeder door ziekte. De doos bevat tal van suggesties om de herinnering aan de overledene ook later levend te houden. Het is een handreiking naar ouders om direct aan de slag te gaan en herinneringen op te slaan. Fleurke licht toe: „Hanneke was een vrouw met veel talenten. Zij heeft ons heel veel ideeën meegegeven om de herinnering levend te houden. Niet alleen voor haarzelf, maar vooral voor anderen in dezelfde situatie. Het is haar nalatenschap waar wij verder invulling aan kunnen geven. Ik doe dat samen met Janneke Meijer en Anke Dekker.”

De Memory Box is een nieuw concept. De verwachting is dat veel mensen er echt iets aan zullen hebben. Het helpt met de rouwverwerking. Met de bijdrage van de Lions Het Hogeland en Stichting Lions Quest Nederland kunnen de boxen beschikbaar gesteld worden. In eerste instantie start de stichting met het beschikbaar stellen van de Memory Box via het ‘Behouden Huys’, een plek voor kankerpatiënten en hun naasten in Haren. „Daar beginnen we”, zegt Harco Fleurke. „En dan zien we wel hoe we het verder uitbouwen. Met de royale gift kunnen we een flinke stap maken.”

De Lionsclub Het Hogeland zet zich in om mensen en instellingen te helpen. Dit doen zij door activiteiten te organiseren, gelden te genereren en het ondersteunen van bij voorkeur lokale goede doelen. Het geld voor de Memory Boxen is afkomstig van de opbrengst van de Bridge Drive, een bridge toernooi in Warffum.