12e raitdaiprun in Sauwerd

Sauwerd - Elk jaar wordt op de eerste zaterdag van april de RaitdaipRun georganiseerd door Loopgroep de RaitdaipRunners in Sauwerd.

Zaterdag 6 april is alweer de 12 e editie. Een evenement dat laat zien waar een klein dorp groot in kan zijn. Gesteund door bijna de gehele middenstand uit het dorp zelf en de directe omgeving, in welke vorm dan ook. Een grote groep vrijwilligers die op de been is om het verkeer in goede banen te leiden, de waterposten onderweg te bemannen, deelnemers in te schrijven, deelnemers te verzorgen enzovoort. Elk jaar is er na afloop voor elke deelnemer een herinnering om mee naar huis te nemen.

Om 15.00 uur wordt er bij dorpshuis Ubbegaheem gestart met de Kidsrun, voor de basisschooljeugd. De jeugd (vanaf 13 jaar) en volwassenen starten vanaf 16.00 uur. Er kan een keuze worden gemaakt uit 3 afstanden: de 5 kilometer die door het dorp Sauwerd voert, en de 10 kilometer en de 10 mijl die beide door het Reitdiepdal voeren. De inschrijving is vanaf 14.00 uur bij Dorpshuis Ubbegaheem.

Voorinschrijven is ook mogelijk, dit kan tot en met 3 april. Informatie over de inschrijving en de kosten zijn te vinden op de website van de RaitdaipRunners, www.raitdaiprunners.nl. Voor meer informatie over de Run, zie www.raitdaiprunners.nl, de Facebookpagina en het Instagram account.