30 Nieuwe huizen Maarweg Uithuizen, acht voor jongeren

UITHUIZEN - Aan de Maarweg in Uithuizen zijn enige jaren geleden 44 sociale huurwoningen gesloopt. Voor de invulling van de locatie heeft de Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) plannen voor de bouw van 30 woningen, waaronder acht voor huisvesting van jongeren en kleine huishoudens.

Er is een nieuw bestemmingsplan nodig om het project te kunnen realiseren. Tijdens een gehouden inspraakronde is door omwonenden gereageerd op het voorontwerp van het bestemmingsplan. Dit heeft geleid tot aanpassing van de plannen. Het aangepaste plan komt binnenkort zes weken formeel ter inzage te liggen. Met het plan kan overigens pas worden begonnen als de RK basisschool De Schelp is gesloopt. Die school neemt intrek in de Nieuwe School Uithuizen waar momenteel aan wordt gewerkt. Die school moet voor het schooljaar 2019-2020 klaar zijn.