Protest tegen afblazen cross op Hemelvaartsdag

WINSUM - Autosport Groningen protesteerde op donderdag 14 maart binnen en buiten het gemeentehuis tegen het afblazen van de autocross in Winsum op 30 mei. Er waren maar liefst drie insprekers die dit onderwerp tijdens de begrotingsvergadering aankaartten.

Jasper van den Berg, bestuurslid van Autosport Groningen, stelde dat men vorig jaar al is teruggegaan van zes naar vier wedstrijden. Hij riep het college van Het Hogeland op om de mensen ‘de ruimte te geven’ en de wedstrijden te gedogen. „We zullen er alles aan doen om de onderste steen boven te krijgen.” Jacob Kuil vroeg of het niet mogelijk was om een vergunning voor vijf jaar voor zes races per jaar te verlenen. Volgens hem zet de cross Winsum op de kaart. Tom van den Heuvel verweet de gemeente dat er geen overleg is gevoerd. „Het is de gemeente die nu aan zet is om de provincie te overtuigen wat het belang is van dit evenement.”

VVD-raadslid Stefan van Keyzerswaard noemde het ‘een slechte start van de gemeente Het Hogeland.’ Volgens hem is het evenement elk jaar hetzelfde, maar komen er voortdurend eisen bij vanuit de gemeente en de provincie. Hij informeerde of de wethouder tevreden is over de gang van zaken. Ook Peter Ritzema (CDA) vindt het ‘ontzettend jammer’ dat de cross niet doorgaat. „In onze ogen was er het afgelopen jaar een goed compromis gevonden.”

Wethouder Eltjo Dijkhuis constateerde dat autocrossen ‘eigenlijk een beetje een bedreigde sport’ aan het worden is. Het leeft in deze omgeving, maar ‘we zien ook dat een aantal crossen is verdwenen’. Dijkhuis schetste hoe het zover heeft kunnen komen. In 2017 is de wet natuurbescherming overgegaan naar de provincie Groningen. „Die wordt steeds een beetje strenger. Vorig jaar is volstaan met een quick scan. In januari is er overleg geweest op het Provinciehuis. Toen bleek dat een aanvullend onderzoek nodig was en dat een cross op 30 mei, midden in het broedseizoen, geen toestemming kon krijgen.” De wethouder begrijpt dat het afblazen van de cross op Hemelvaartsdag grote financiële gevolgen heeft voor de organisatoren, maar ziet nog steeds kansen dat er op 27 juni een race kan worden gehouden.

Lammert Zuiderveld