Kering Lauwersmeer ruim 32 km verhoogd en verbreed

LAUWERSOO

G Waterschap Noorderzijlvest en aannemersbedrijf Reef Infra hebben maandag de overeenkomst voor het project ‘Versterken Regionale Keringen Lauwersmeer’ ondertekend.

Daarmee gaven zij de aftrap voor de uitvoering van het project waarbij Reef Infra vanaf december aan de slag gaat met het verhogen en verbreden van ruim 32 kilometer aan keringen rondom het Lauwersmeer. De werkzaamheden worden in december 2019 afgerond. De keringen voldoen dan, op grond van de meest recente klimaatscenario’s, de komende 50 jaar weer aan de veiligheidsnormen.

Rondom het Lauwersmeer liggen waterkeringen die delen van Groningen en Friesland beschermen tegen een overstroming. Waterschap Noorderzijlvest beheert de keringen aan de oostzijde en een deel van de zuidzijde van het Lauwersmeer.

Bestuurslid Eisse Luitjens van waterschap Noorderzijlvest: „De keringen rondom het Lauwersmeer zijn op dit moment sterk genoeg. Maar ze voldoen nog niet aan de door de provincie vastgestelde nieuwe normen voor waterveiligheid.”

Tijdens de laatste beoordeling bleek dat 32,7 kilometer (van de in totaal 40 km) van deze keringen niet hoog en/of stabiel genoeg zijn voor onze toekomstige waterveiligheid.

Reef Infra gaat de regionale keringen van 10 cm tot bijna 100 cm verhogen op het deel tussen de kazerne en het dorp Zoutkamp. Voor de uitvoering maakt Reef Infra gebruik van de regionale grondverzetbedrijven De Boer Burgum, Kramer Metslawier en Beukema Grondwerken.