Koor Hoge & Lage der Aa zoekt projectzangers

ADORP

Het gemengd koor Hoge & Lage der Aa uit Adorp begint op 2 september met een zangproject.

Hiervoor zoeken ze mensen die het leuk vinden om eens een aantal keren mee te zingen met het koor. In zes repetities gaan ze een aantal nummers instuderen voor een informeel concert op 14 oktober in de kerk van Adorpen. Het koor zingt vierstemmig en heeft een gevarieerd repertoire dat gaat van muziek uit de jaren ‘60 en ‘70 tot Adele en Coldplay. Ook staan er Nederlandstalige, Duitse en Franse liedjes op de lijst. Het thema van het concert is ‘Voor haar, voor ons, voor ieder wat’

Om mee te doen met het project kun je je tot 15 augustus aanmelden via: projectkooradorp@gmail.com of 050-3062027 (Marjan Stratingh).

De repetities vinden plaats op zondag van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk van Adorp.