Feestelijke ingebruikname Zuurdiekster Struunspeultoen

ZUURDIJK

Zuurdiekster Mädi Cleerdin heeft zaterdag met wethouder Mariette de Visser van De Marne ontbrekende letters, twee keer een S en een T, op palen geschroefd. Hiermee was de Struunspeultoen officieel geopend

Ze kregen ‘hulp’ van de kinderen, die die letters verstopt hadden. Eerst had Cleerdin al verteld hoe bijzonder het was dat zo'n klein dorp zo'n fantastische speelgelegenheid voor elkaar had gekregen. En hoeveel werk juist ook de kinderen verzet hadden.

Op het zonovergoten veld, versierd met vlaggetjes en wimpels in de Zuurdiekster kleuren blauw en geel, waren heel veel spelende kinderen, veel vrijwilligers die meegeholpen hebben om het veld voor elkaar te krijgen en gasten namens fondsen en instanties bijeen gekomen.

Eelco Clobus, voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Zuurdijk, heette iedereen welkom. Annette Broekhuizen vertelde iets over hoe het veld tot stand was gekomen, de ideeën voor een avontuurlijk veld. En ook dat de kinderen er steeds bij betrokken zijn geweest, bij het ontwerp en bij de uitvoering.

Freya Noest als Kriebelkrix maakte met de kinderen geschminkt als bijen en konijntjes, en Harco, de vogelverschrikker, een ontdekkingstocht over het veld. Ze mochten bordjes neerzetten met mooie namen, zoals het Stinkstroatje voor de composthoop, de Keileukstroom voor de wadi, het Prikpad bij het insectenhotel, en het Honingpad bij de bijenmuur.

De Zuurdiekster Struunspeultoen is openbaar toegankelijk. Zij is mede tot stand gekomen met steun van bijdragen van Gemeente De Marne, Coöperatiefonds Rabobank NWG, Loket Leefbaarheid, Prins Bernhard Cultuurfonds, Sobriëtas, Provincie Groningen, Jantje Beton, de Noord Groningse Uitdaging RWE/Van Weert en Vliedorp B.V.