Top PvdA -kandidatenlijst verkent Het Hogeland per fiets

NOORD-GRONINGEN

De top van de PvdA- kandidatenlijst is vrijdag en zaterdag op de fiets het Hogeland ingetrokken.

Onder aanvoering van lijsttrekker Jan Willem Nanninga werd op vrijdag als eerste het gebied tussen Warffum en Roodeschool bezocht. Doelstelling van de fietstocht was om het gebied van de nieuwe gemeente het Hogeland samen te verkennen. Prettige bijkomstigheid was dat de kandidaten uit de verschillende huidige gemeenten elkaar op ontspannen wijze ook beter leren kennen.

Vrijdagochtend werd gestart bij de tennisclub Hefshuizen en is gesproken over de sportvoorzieningen in de nieuwe gemeente. Vervolgens fietste het gezelschap naar Roodeschool. Daar werd onder meer gekeken naar de staat van de huurwoningen en werden de kandidaten bijgepraat over het aardgascondensaat overlaadstation. Vervolgens kwam het quiltfestival aan bod, als relatief onbekend deel van het culturele aanbod in het gebied. Als laatste werd Warffum bezocht waarbij het project Goud Oud werd toegelicht. De coöperatie Goud Oud wil graag huisvesting en ondersteuning realiseren voor een brede doelgroep. Men heeft daarbij de locatie Warfheem op het oog.

Dat op zaterdag vervolgens coöperatie Klooster & Buren werd bezocht, sloor daarbij mooi aan. Hier is men al verder met het realiseren van de woonvoorziening en verzorgt de coöperatie sinds 1,5 jaar het wonen met zorg in het voormalige Oldeheem te Kloosterburen. De kandidaten konden op deze manier vergelijkbare projecten in verschillende fases zien. Ook werd de nieuwste aanwinst, de zorghotelkamer bekeken.

In het Marnegebied werd verder de Stichting Behoud Bibliotheek de Marne in Leens bezocht. De stichting werkt samen met biblionet en draagt daarmee bij een aan bibliotheek die toekomstbestendig is.

De tweedaagse werd fgesloten in Zuurdijk, waar de Struunspeultoen werd geopend door twee PvdA- corifeeën, de huidige fractievoorzitter en Zuurdijkster Mädi Cleerdin en wethouder Mariette de Visser. In het weekend van 13 en 14 juli zal de rode fietsslinger het gebied van de gemeenten Bedum en Winsum bezoeken.