BMWE: Ook in 2018 compensatie eigen risico voor minima

NOORD-GRONINGEN

De colleges van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hebben besloten om ook voor 2018 compensatie te bieden aan minima die hun volledig eigen risico hebben verbruikt. Afgelopen week hebben de raden van de vier gemeenten ingestemd met het beschikbaar stellen van extra budget om deze regeling uit te kunnen voeren.

Uit de evaluatie van de regeling compensatie eigen risico (CER) 2016/2017 is gebleken is dat inwoners de afgelopen jaren goed gebruik hebben gemaakt van de regeling. Wel bleek het wenselijk om de aanvraag van de regeling nog toegankelijker te maken. Voor 2018 is de regeling daarom vereenvoudigd. De compensatie voor dit jaar bedraagt € 265,-.

Alle inwoners uit de BMWE-gemeenten met een inkomen (tot en met 120% van het minimum) die in 2018 hun volledig eigen risico hebben verbruikt, hebben recht op deze compensatie. Aanvragen kan via het formulierenloket op www.werkpleinability.nl.

Hulp nodig bij de aanvraag? Team Minimaregelingen en Bijzondere Bijstand op Werkplein Ability (Ubbo J. Mansholtplein 2 in Winsum) kan u ook verder helpen. Het team is telefonisch bereikbaar via: 0595-750300. Ook heeft het team inloopspreekuren in de vier gemeentehuizen:

• 1e dinsdag van de maand: Gemeentehuis Eemsmond (Hoofdstraat W. 1, Uithuizen)

• 2e dinsdag van de maand: Gemeentehuis Winsum (Hoofdstraat W70, Winsum)

• 3e dinsdag van de maand: Gemeentehuis De Marne (R. Ritzemastraat 2, Leens)

• 4e dinsdag van de maand: Gemeentehuis Bedum (Schoolstraat 1, Bedum)

Meer info over de CER en andere regelingen/vergoedingen staat op www.werkpleinability.nl