De Tirrel wordt Innovatie Werkplaats

WINSUM

De organisaties die in Winsum samen de Tirrel vormen en het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend: Op weg naar een Innovatie Werkplaats. De Tirrel wordt hiermee een broedplaats voor technologische, zorg- en welzijn-innovaties.

Technologie kan meer en meer onze zorg- en onderwijsprocessen ondersteunen. Daar wil de Tirrel gebruik van maken. Kortom: hoe kan technologie ons ondersteunen zodat we het maximale uit de Tirrel halen? Deze vraag heeft geleid tot een samenwerking met het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen. Op 24 mei is deze samenwerking officieel bekrachtigd door het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst “Op weg naar Innovatie Werkplaats”.

Janny Nijlunsing (bestuurder De Hoven): “Er kan veel, maar wat is nu echt zinvol om in de Tirrel toe te passen? Dat gaan studenten van de Hanzehogeschool in de Innovatie Werkplaats onderzoeken. We gaan samen pionieren. Wat kunnen de mogelijkheden, effecten, toepasbaarheid en toegevoegde waarde van technologische toepassingen binnen de Tirrel in brede zin zijn? De Tirrel wordt een broedplaats voor technologische innovatie. Ik ben er trots op dat we deze samenwerking tot stand hebben gebracht. We zijn hiermee in Noord-Groningen een voorbeeld voor gelijksoortige projecten elders. Daarnaast kunnen de uitkomsten straks ook elders toegepast worden.”

Wat gaat er gebeuren?

De Hanzehogeschool Groningen gaat concreet aan de slag met diverse projecten en onderzoeken. Han de Ruiter (Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing): “We sluiten hierbij echt aan bij de Tirrel en de visie. Studenten, docenten en lectoren gaan samen met bedrijven en instellingen aan de slag met de vraagstukken van de Tirrel. Een Innovatie Werkplaats op maat dus. Hierbij kan je denken aan hoe technologische toepassingen in het gebouw kunnen worden gerealiseerd om het ontmoeten, verbinden en verrijken te stimuleren.”

“Of hoe technologie kan helpen de regelgeving terug te dringen en op een veilige manier de vrijheid van bewoners van De Twaalf Hoven kan vergroten. Bij de uitvoering is er aandacht voor alle aspecten van positieve gezondheid en de focus ligt op het gebied van sociaal maatschappelijk participeren. Vanzelfsprekend worden de uiteindelijke bewoners en gebruikers actief betrokken.”

Over de Tirrel

De Tirrel is voor iedereen in Winsum en omgeving. De Twaalf Hoven, o.b.s. Tiggeldobbe, c.b.s. De Piramiden en de gemeente Winsum realiseren samen dit unieke project. In de Tirrel komen zorg, onderwijs, sport en vrije tijd bij elkaar onder 1 dak. Hier wordt gezorgd voor en met elkaar, hier ontmoeten en verrijken jong en oud elkaar en is buiten met binnen en omgekeerd verbonden. Een inclusieve mini-samenleving op een prachtige plek in het dorp.

Kwetsbare ouderen wonen of revalideren er, kinderen gaan er naar school en mensen uit de wijk/dorp komen er samen voor een kopje koffie of om te sporten. De Tirrel is een duurzaam en toekomstbestendig gebouw in het hart van de mini-samenleving. Meer informatie op www.detirrel.nl