Secretaris Frank Wiertz vertrekt bij gemeente Winsum

WINSUM

Interim-gemeentesecretaris Frank Wiertz vertrekt op 15 juni bij de gemeente Winsum. Hij is sinds april 2017 werkzaam bij de gemeente Winsum met specifiek twee aandachtsvelden: de herindeling en de strategische advisering.

Onlangs, in maart en april, zijn de beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Het Hogeland, alsmede de twee directieleden benoemd. Vorige week is ook een groot aantal andere leidinggevende en strategische functies ingevuld. Er staat dus steeds meer een organisatie van de nieuwe gemeente.

Daarnaast heeft de raad van de gemeente Winsum inmiddels de belangrijkste strategische beslissingen genomen. Nu gaat het om een goede overdracht van de lopende dossiers aan de nieuwe gemeente.

Het is in dit stadium aan de directie van Het Hogeland en aan de inmiddels benoemde medewerkers om verder invulling te geven aan de organisatorische transitie. Een goed moment voor Wiertz om de organisatie weer te verlaten.

In het afgelopen jaar is hij onder de indruk geraakt van de betrokkenheid waarmee de Winsumer collega’s, samen met alle andere betrokkenen, hebben gewerkt aan het tot stand komen van de nieuwe gemeentelijke organisatie van Het Hogeland. Hij wenst allen dan ook heel veel succes bij de verdere bouw van Het Hogeland.

Het college van Winsum spreekt haar waardering uit voor de inzet en bijdrage van Frank Wiertz in het herindelingsproces en de advisering aan het college.

In overleg met het managementteam en de ondernemingsraad hoopt het college spoedig de nu ontstane vacature van gemeentesecretaris weer in te kunnen vullen, een invulling die zal duren tot de ingangsdatum van de herindeling: 1-1-2019.