Cursus Grunneger Toal in Bedum

Bedum

 Het Huis van de Groninger Cultuur zal, bij genoeg belangstelling, weer een cursus Grunneger Toal veur Begunners gaan starten in de Meenschaar in Bedum.

Deze cursus bestaat uit 10 lessen op de donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur en maakt deelnemers wegwijs in de Grunneger spelling en grammatica. Coby Vermeeren, bevoegd docent Grunneger Toal, zal de lessen verzorgen. Aanmelden en informatie via cursusgronings@gmail.com of via tel.nr. 06-48682278.

Auteur

Cindy Houwen